Wormer – Op 3 maart werd het boek ‘Wormer in turbulente tijden’ door burgemeester Peter Tange officieel gepresenteerd. Het was een gezellige bijeenkomst waarop ook de gerestaureerde trommel van de dorpsschutterij in een vitrine bij de Beschuitstoren werd geplaatst.

Frank Tjeertes schreef het boek na ruim vijf jaar archiefonderzoek. Het behandelt de gebeurtenissen in Wormer, waarbij jonge mannen in diverse legers moesten dienen. Zoals bijvoorbeeld  Willem Vink. Hij is nog maar 33 jaar als hij huis en haard verlaat om dienst te nemen in de Grande Armée van keizer Napoleon Bonaparte. Hij laat zijn zwangere vrouw Marijtje Duits, zijn vijfjarige dochtertje Guurtje en zijn tweejarige zoontje Jacob achter. Willem Vink keert nooit meer terug in Wormer. Het is een tijd van armoede waar voor arbeiders soms maar één of enkele dagen werk is. Geen wonder dat mannen als Vink er voor kiezen om vrijwillig, tegen betaling, als vervanger van een dienstplichtige de wapens op te nemen.

Het is een periode met voortdurend oorlogen. De bewoners van het dorp leven een halve eeuw tussen hoop op vrede en vrees of hun zonen en mannen in het dorp terugkeren. In het boek staan ruim 250 namen en de belevenissen van de bewoners van Wormer aan het einde van de 18e en begin 19e eeuw.

Het boek ‘Wormer in turbulente tijden’ is op 27 maart a.s. van 10:00 tot 14:00 verkrijgbaar bij Scwo, in de Omslag, winkelcentrum aan de Faunastraat in Wormer. Prijs: € 22,50

Ook te bestellen via e-mail naar post@historischwormer.nl